Przysposobienie biblioteczne

Przewodnik do zajęć z przysposobienia bibliotecznego

Prezentacja -zajęcia z Przysposobienia bibliotecznego

Zaliczenie on-line

Zaliczenie przysposobienie biblioteczne

Aby zaliczyć zajęcia z “Przysposobienia bibliotecznego” należy odpowiedzieć na pytania zawarte w pliku z zaliczeniem.

Wpisy do indeksów - Zaliczenie

Studenci chcący uzyskać wszelkie informacje bądź wpis do indeksu z zajęć z “Przysposobienia bibliotecznego” w celu ustalenia terminu proszeni są o wcześniejszy kontakt:

mgr Marta Musiej
tel. (91) 424-19-25
e-mail: mmusiej@wshtwp.pllub
e-mail: biblioteka@wshtwp.pl

Starostowie grup proszeni są o zebranie wszystkich indeksów i przyniesienie ich do biblioteki WSH TWP.
Indeksów bez kart egzaminacyjnych nie przyjmujemy!