PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

Biblioteka

Prezentacja -zajęcia z Przysposobienia bibliotecznego

Zaliczenie zajęć Przysposobienie biblioteczne. Aby zaliczyć zajęcia z “Przysposobienia bibliotecznego” należy odpowiedzieć na pytania zawarte w pliku z zaliczeniem.

Formularz zapisu do biblioteki. Prosimy o wypełnienie i wysłanie na maila: biblioteka@wshtwp.pl

Wpisy do indeksów – Zaliczenie
Studenci chcący uzyskać wszelkie informacje bądź wpis do indeksu z zajęć z “Przysposobienia bibliotecznego” w celu ustalenia terminu proszeni są o wcześniejszy kontakt:

mgr Marta Białas
tel. (91) 424-32-31
e-mail: mbialas@wshtwp.pl
e-mail: biblioteka@wshtwp.pl