PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW

Studia podyplomowe dla nauczycieli | Szczecin, Konin, Białystok

Cel studiów:
Absolwent studiów na kierunku psychologia uzyska przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U.2019 poz.1450.
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 3 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 150 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: cos@wshtwp.pl