Przekazaliśmy książki więźniom

Przekazaliśmy książki więźniom

14 grudnia dzięki współpracy naszej uczelni z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Szczecinie, przekazaliśmy do biblioteki Aresztu Śledczego w Szczecinie blisko 800 książek. W przekazaniu książek towarzyszyło nam Radio Szczecin. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy Darczyńcom za podzielenie się swoimi zbiorami.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej o wspólnej akcji:

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-szczecin/areszt-sledczy-szczecin/news,45899,uczelnia-pomaga-wieziennej.html
Media o nas:
http://radioszczecin.pl/1,346894,studenci-i-uczelniawspierajawiezniowzdjecia&s=1&si=1&sp=1