Przed Szkołą

Przed Szkołą– kwartalnik poświęcony edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

promuje:
-nowoczesną, wpierającą rozwój dziecka edukację elementarną ,
– nowatorskie rozwiązania metodyczne  i organizacyjne,
– partnerską współpracę przedszkoli i szkół  oraz współpracę z rodzicami.

pomaga:
– w interpretowaniu przepisów prawa oświatowego,
–  rozwiązywaniu problemów prawnych w funkcjonowaniu placówek przedszkolnych.

Pracownicy naukowi oraz studenci mogą się logować z komputerów domowych po uzyskaniu loginu oraz hasła (w tym celu prosimy o osobiste przybycie do biblioteki)

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź trudności w korzystaniu z czasopisma prosimy o kontakt z biblioteką:
mail: biblioteka@wshtwp.pl
tel: (91) 424-19-25