PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY

Studia podyplomowe pozostałe kierunki | Szczecin, Konin

Typ studiów: doskonalące
Liczba semestrów: 2

Sylwetka absolwenta:
Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do stosowania norm protokołu dyplomatycznego podczas działalności służbowej w środowisku międzynarodowym, pogłębienie wiedzy dotyczącej protokołu dyplomatycznego, etykiety oraz ceremoniału, nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się tytulaturą dyplomatyczną w korespondencji oraz podczas kontaktów bezpośrednich, pogłębienie wiedzy z zakresu savoir-vivre w kontaktach służbowych i prywatnych.

Kryteria rekrutacyjne:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów (wyższych I lub II stopnia, jednolitych studiów magisterskich), którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu protokołu dyplomatycznego.

Program:

  • Moduł 1. Historia dyplomacji powszechnej i polskiej.
  • Moduł 2. Dyplomacja wojskowa w stosunkach międzynarodowych.
  • Moduł 3. Korespondencja oficjalna i dyplomatyczna. Tytulatura w korespondencji i bezpośrednich kontaktach dyplomatycznych.
  • Moduł 4. Protokół dyplomatyczny w Polsce. Ceremoniał dyplomatyczny i ceremoniał wojskowy w kontaktach międzynarodowych. Różnice kulturowe w kontaktach międzynarodowych.
  • Moduł 5. Etykieta i savoir-vivre. Autoprezentacja w kontaktach służbowych i prywatnych.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 2000 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: cos@wshtwp.pl