Protokół dyplomatyczny

Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Typ studiów: doskonalące
Liczba semestrów: 2

Sylwetka absolwenta:
Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do stosowania norm protokołu dyplomatycznego podczas działalności służbowej w środowisku międzynarodowym, pogłębienie wiedzy dotyczącej protokołu dyplomatycznego, etykiety oraz ceremoniału, nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się tytulaturą dyplomatyczną w korespondencji oraz podczas kontaktów bezpośrednich, pogłębienie wiedzy z zakresu savoir-vivre w kontaktach służbowych i prywatnych.

Kryteria rekrutacyjne:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów (wyższych I lub II stopnia, jednolitych studiów magisterskich), którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu protokołu dyplomatycznego.

Program:
Moduł 1. Historia dyplomacji powszechnej i polskiej.
Moduł 2. Dyplomacja wojskowa w stosunkach międzynarodowych.
Moduł 3. Korespondencja oficjalna i dyplomatyczna. Tytulatura w korespondencji i bezpośrednich kontaktach dyplomatycznych.
Moduł 4. Protokół dyplomatyczny w Polsce. Ceremoniał dyplomatyczny i ceremoniał wojskowy w kontaktach międzynarodowych. Różnice kulturowe w kontaktach międzynarodowych.
Moduł 5. Etykieta i savoir-vivre. Autoprezentacja w kontaktach służbowych i prywatnych.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 2000 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.