PROMOCJE

police@1

OSOBY POSIADAJĄCE LEGITYMACJĘ WETERANA POSZKODOWANEGO

 • Zniżki w opłatach przez cały cykl studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w wysokości 50 %.
 • Zniżki w opłatach czesnego przez cały cykl studiów podyplomowych w wysokości 20 %.
 • Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%.
 • Najbliższa rodzina (żona, mąż, syn, córka) osób objętych powyższą zniżką otrzymuje 10 % rabatu na całą ofertę edukacyjną uczelni oraz ofertę Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%
WETERANI

PRACOWNICY SŁUŻB MUNDUROWYCH ( ŻOŁNIERZE ZAWODOWI, PRACOWNICY POLICJI, STRAŻY POŻARNEJ I STRAŻY MIEJSKIEJ) ORAZ WETERANI NIEWYMIENIENI W PKT. 1

 • Zniżki w opłatach przez cały cykl studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w wysokości 15 %.
 • Zniżki w opłatach czesnego przez cały cykl studiów podyplomowych w wysokości 15 %.
 • Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%.
 • Najbliższa rodzina (żona, mąż, syn, córka) osób objętych powyższą zniżką otrzymuje 5 % rabatu na całą ofertę edukacyjną uczelni oraz ofertę Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w wysokości 5%
AR,MY

ŻOŁNIERZE WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

 • Zniżki w opłatach przez cały cykl studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w wysokości 10 %.
 • Zniżki w opłatach czesnego przez cały cykl studiów podyplomowe w wysokości 10 %.
 • Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%.
 • Najbliższa rodzina (mąż, żona, córka, syn) osób objętych powyższą zniżką otrzymuje 5 % rabatu na całą ofertę edukacyjną uczelni oraz ofertę Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w wysokości 5%
POLICJA

CZŁONKOWIE KLUBU ABSOLWENTA WSH TWP W SZCZECINIE

 • Zniżki w opłatach przez cały cykl studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w wysokości 10 %.
 • Zniżki w opłatach czesnego przez cały cykl studiów podyplomowe w wysokości 10 %.
 • Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 20%.
SENIOR

OSOBY POSIADAJĄCE SZCZECIŃSKĄ KARTĘ SENIORA, SZCZECIŃSKĄ KARTĘ RODZINNĄ ORAZ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 • Zniżki w opłatach przez cały cykl studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w wysokości 5 %.
 • Zniżki w opłatach czesnego przez cały cykl studiów podyplomowe w wysokości 5 %.
 • Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%.