PROMOCJE

KIERUNKI DLA NAUCZYCIELI

PROMOCJA 2018/2019

Kierunek studiów

WSH TWP

Ceny regularne

WSH TWP

Ceny promocyjne

Bibliotekoznawstwo
i edukacja biblioteczna
1500 1500

1400

Diagnoza i terapia pedagogiczna 1200 1200
1100
Doradztwo zawodowe 1200 1200
1100
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (2 semestry) 1500 1500

1300

Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń (2 semestry) 1500 1500
1400
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 1300 1300
1100
Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli 1400 1400

1100

Integracja sensoryczna (2 semestry) 2000 2000
1900
Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej 1400

 

1400

1100

 

Pedagogika lecznicza 1500 1500

1400

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 1200 1200

1100

Podyplomowe uzupełniające studia terapii logopedycznej 1500 1500
1400
Przygotowanie pedagogiczne 1200 1200
950
Resocjalizacja i socjoterapia 1400 1400

1300

Surdopedagogika 1500 1500
1400
Tyflopedagogika 1500 1500
1400
Wczesne nauczanie języka angielskiego 1300 1300

1200

Wczesne nauczanie języka niemieckiego 1300 1300

1200

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1400 1400

1100

Wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną (2 semestry) 1500 1500
1400
Wychowanie do życia w rodzinie 1400 1400

1300

Zapobieganie agresji i przemocy w szkole 1400 1400

1200

Zarządzanie oświatą 1200 1200
1100