PROMOCJE

WAKACYJNA PROMOCJA NA STUDIA PODYPLOMOWE
WPISOWE 0 zł oraz

10% zniżki od ceny obowiązującej dla Absolwentów studiów podyplomowych,
10% zniżki dla grupy “1+2” – zaproś do studiowania w naszej uczelni jeszcze dwie osoby na dowolny kierunek, który zostanie uruchomiony i wszyscy dostaniecie po 10% zniżki,
15% zniżki dla grupy “1+4” – zaproś do studiowania w naszej uczelni jeszcze cztery osoby na dowolny kierunek, który zostanie uruchomiony i wszyscy dostaniecie po 15% zniżki,

WAŻNE: Brak kosztów dodatkowych przy rozłożeniu płatności na raty!!!

 

Liczba rat w semestrze

KIERUNEK STUDIÓW

1

2

5

Bibliotekoznawstwo i informacja biblioteczna

1600

1500

825

750

345

300

Diagnoza i terapia pedagogiczna
dla osób będących pedagogami specjalnymi

1400

1100

725

550

305

220

Diagnoza i terapia pedagogiczna
dla osób nie będących pedagogami specjalnymi

1500

1200

775

600

325

240

Doradztwo zawodowe

1400

1000

725

500

305

200

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(dawna Oligofrenopedagogika) dla osób będących pedagogami specjalnymi

1400

1100

725

550

305

220

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawna Oligofrenopedagogika) dla osób nie będących pedagogami specjalnymi

1500

1200

775

600

325

240

Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń

dla osób będących pedagogami specjalnymi

1400

1100

725

550

305

220

Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń

dla osób nie będących pedagogami specjalnymi

1500

1200

775

600

325

240

Edukacja włączająca dla pedagogów specjalnych

dla osób będących pedagogami specjalnymi

1400

1200

725

600

305

240

Edukacja włączająca

dla osób nie będących pedagogami specjalnymi

1500

1300

775

650

325

260

Informatyka dla nauczycieli

1400

1000

725

500

305

200

Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia

2000

1750

1025

875

425

350

Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
(3 semestry) dla osób będących pedagogami specjalnymi

1400

1100

725

550

305

220

Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
(3 semestry) dla osób nie będących pedagogami specjalnymi

1400

1200

725

600

305

240

Logopedia i terapia logopedyczna (4 semestry)

1500

1100

775

550

325

220

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

dla osób będących pedagogami specjalnymi

1400

1100

725

550

305

220

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

dla osób nie będących pedagogami specjalnymi

1500

1200

775

600

325

240

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

1400

1100

725

550

305

220

Pedagogika resocjalizacyjna

dla osób będących pedagogami specjalnymi

1400

1250

725

625

305

250

Pedagogika resocjalizacyjna

dla osób będących pedagogami specjalnymi

1500

1300

775

650

325

260

Pedagogika szkolna

1500

1400

775

700

325

280

Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć):

Biologia, Chemia, Etyka , Fizyka, Geografia, Historia, Matematyka, Wychowanie do życia w rodzinie

1600

1500

850

750

345

300

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

1400

1100

850

550

345

220

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej

1400

1100

850

550

345

220

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych

1500

1200

850

600

345

240

Surdopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową dla osób będących pedagogami specjalnymi

1400

1200

725

600

305

240

Surdopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową dla osób nie będących pedagogami specjalnymi

1500

1300

775

650

325

260

Terapia logopedyczna – studia uzupełniające

1600

1500

850

750

345

300

Tyflopedagogika -Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
dla osób będących pedagogami specjalnymi

1400

1200

725

600

305

240

Tyflopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
dla osób nie będących pedagogami specjalnymi

1500

1300

775

650

325

260

Wczesne nauczanie języka angielskiego, języka niemieckiego

1600

1400

850

700

345

280

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

dla osób będących pedagogami specjalnymi

1500

1200

850

600

345

240

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

dla osób nie będących pedagogami specjalnymi

1600

1300

850

650

345

260

(czas trwania: 1 sierpnia-15 października 2019 r.)

ZNIŻKI BRANŻOWE:

WETERANI, WETERANI POSZKODOWANI, ŻOŁNIERZE ZAWODOWI, PRACOWNICY POLICJI:

ZNIŻKI DLA POSIADAJĄCYCH LEGITYMACJĘ WETERANA
Zniżki w opłatach na studia I i II stopnia w wysokości 15 %,
Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 10%
Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%ZNIŻKI DLA POSIADAJĄCYCH LEGITYMACJĘ WETERANA POSZKODOWANEGO
Zniżki w opłatach na studia I i II stopnia w wysokości 50 %
Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 20 %
Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%ZNIŻKI DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, PODOFICERÓW, OFICERÓW
Zniżki w opłatach na studia I i II stopnia w wysokości 10 %
Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 10 %
Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10% .
Najbliższa rodzina osób objętych powyższą zniżką otrzymuje 10 % rabatu na całą ofertę edukacyjną uczelni.PRACOWNICY POLICJI:
10% zniżki na wszystkie studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie oraz na wszystkie studia podyplomowe
10% zniżki na kursy organizowane przez WSH TWP oraz kursy i szkolenia realizowane przez TWP

SZCZECIŃSKA KARTA SENIORA, SZCZECIŃSKA KARTA RODZINNA:

Posiadaczom kart oferujemy 10 % zniżki na całą ofertę edukacyjną

PROMOCJA RODZINNA
50 % zniżki na zajęcia w ramach Humanistycznej Akademii Seniora w momencie zapisania wnuczki lub wnuczka na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Humanistycznego
80 % zniżki na zajęcia w ramach Humanistycznej Akademii Seniora w momencie zapisania osoby z najbliższej rodziny na studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie z Psychologii i Prawa
UWAGA-promocje nie łączą się.