Promocja WSH TWP

PROMOCJA OBOWIĄZUJE DO 15 MARCA!!!

KIERUNEK

CZESNE

Diagnoza i terapia pedagogiczna

3600 zł

3000 zł

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

3900 zł

3000 zł

Resocjalizacja i socjoterapia

4200 zł

3300 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

4200 zł

3300 zł

Obniżone ceny obowiązują słuchaczy, którzy złożą dokumenty we wskazanym terminie. Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami w uczelni.