Promocja studia podyplomowe

monikaaaaaaaaaa_www

PROMOCJA TYLKO DO 30 PAŹDZIERNIKA!!!

KIERUNEK

CZESNE

Bezpieczeństwo i higiena pracy

3000

2600

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

3900

3000

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej Oligofrenopedagogika)

3000

2700

Logopedia szkolna

4200

3900

Przygotowanie pedagogiczne

3600

3300

Resocjalizacja i socjoterapia

4200

3300

Surdopedagogika

3000

2500

Tyflopedagogika

2800

2500

Zarządzanie oświatą

2400

2000

Obniżone ceny obowiązują słuchaczy, którzy złożą dokumenty we wskazanym terminie. Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami w uczelni.