PROMOCJA STUDIA PODYPLOMOWE TYLKO DO 19 KWIETNIA

WWW

PROMOCJA STUDIA PODYPLOMOWE TYLKO DO 19 KWIETNIA

PRZEDŁUŻAMY PROMOCJĘ! – ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE DO 19 KWIETNIA.

  • brak opłaty wpisowej
  • absolwenci WSH TWP 10% taniej
  • raty bez dodatkowych kosztów

 

KIERUNEK STUDIÓW

 

Liczba rat w semestrze
1 2 5
Aranżacja wnętrz – 2 semestry 2300

2200

1175

1100

480

440

Bezpieczeństwo i higiena pracy – edukacja i zarządzanie – 2 semestry 1500

1350

775

675

320

270

Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna – 3 semestry 1600

1500

825

750

340

300

Doradztwo zawodowe – 3 semestry 1400

1350

725

675

300

270

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 3 semestry dla osób będących pedagogami specjalnymi
* dawniej Oligofrenopedagogika
1400

1150

725

575

300

230

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 3 semestry (dawna Oligofrenopedagogika) dla osób nie będących pedagogami specjalnymi
* dawniej Oligofrenopedagogika
1400

1150

725

575

300

230

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową – 3 semestry dla osób będących pedagogami specjalnymi
* dawniej Tyflopedagogika
1400

1350

725

675

300

270

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową – 3 semestry dla osób nie będących pedagogami specjalnymi
* dawniej Tyflopedagogika
1400

1350

725

675

300

270

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – 3 semestry dla osób będących pedagogami specjalnymi
*dawniej Surdopedagogika
1400

1350

725

675

300

270

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – 3 semestry dla osób nie będących pedagogami specjalnymi
*dawniej Surdopedagogika
1400

1350

725

675

300

270

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu– 3 semestry dla osób nie będących pedagogami specjalnymi 1400

1300

725

650

300

260

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu– 3 semestry dla pedagogów specjalnych 1400

1300

725

650

300

260

Edukacja włączająca dla pedagogów specjalnych – 3 semestry dla osób będących pedagogami specjalnymi 1400

1350

725

675

300

270

Edukacja włączająca – 3 semestry dla osób nie będących pedagogami specjalnymi 1400

1350

725

675

300

270

Grafika komputerowa – 2 semestry 2200

2000

1100

1000

220

200

Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia – 2 semestry 2000

1900

1025

950

420

380

Logopedia i terapia logopedyczna – 4 semestry dla osób będących pedagogami specjalnymi 1350

1250

675

625

270

250

Logopedia i terapia logopedyczna – 4 semestry dla osób nie będących pedagogami specjalnymi 1350

1250

675

625

270

250

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)– 3 semestry dla osób będących pedagogami specjalnymi
* dawniej Diagnoza i terapia pedagogiczna
1400

1350

725

675

300

270

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – 3 semestry dla osób nie będących pedagogami specjalnymi
* dawniej Diagnoza i terapia pedagogiczna
1400

1350

725

675

300

270

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna – 3 semestry dla osób będących pedagogami specjalnymi 1200

1150

625

575

260

230

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna – 3 semestry dla osób nie będących pedagogami specjalnymi 1200

1150

625

575

260

230

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – 3 semestry 1400

1300

725

650

300

260

Pedagogika resocjalizacyjna – 3 semestry dla osób będących pedagogami specjalnymi 1400

1250

725

625

300

250

Pedagogika resocjalizacyjna – 3 semestry dla osób będących pedagogami specjalnymi 1400

1250

725

625

300

250

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów – 3 semestry 1400

1100

725

550

300

220

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej – 3 semestry 1400

1100

725

550

305

220

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu – 3 semestry 1500

1200

775

600

320

240

Terapia logopedyczna – studia uzupełniające – 2 semestry 1600

1500

825

750

340

300

Wczesne nauczanie języka angielskiego lub języka niemieckiego – 3 semestry 1600

1400

825

700

340

280

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 3 semestry dla osób będących pedagogami specjalnymi 1600

1300

850

650

340

260

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 3 semestry dla osób nie będących pedagogami specjalnymi 1600

1300

850

650

340

260

Zarządzanie oświatą – 2 semestry 1300

1150

675

575

280

230

ZNIŻKI BRANŻOWE:

WETERANI, WETERANI POSZKODOWANI, ŻOŁNIERZE ZAWODOWI, PRACOWNICY POLICJI:

ZNIŻKI DLA POSIADAJĄCYCH LEGITYMACJĘ WETERANA
Zniżki w opłatach na studia I i II stopnia w wysokości 15 %,
Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 10%
Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%

ZNIŻKI DLA POSIADAJĄCYCH LEGITYMACJĘ WETERANA POSZKODOWANEGO
Zniżki w opłatach na studia I i II stopnia w wysokości 50 %
Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 20 %
Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%

ZNIŻKI DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, PODOFICERÓW, OFICERÓW, ŻOŁNIERZY WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ
Zniżki w opłatach na studia I i II stopnia w wysokości 10 %
Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 10 %
Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10% .
Najbliższa rodzina osób objętych powyższą zniżką otrzymuje 10 % rabatu na całą ofertę edukacyjną uczelni.

PRACOWNICY POLICJI:
10% zniżki na wszystkie studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie oraz na wszystkie studia podyplomowe
10% zniżki na kursy organizowane przez WSH TWP oraz kursy i szkolenia realizowane przez TWP

SZCZECIŃSKA KARTA SENIORA, SZCZECIŃSKA KARTA RODZINNA:

Posiadaczom kart oferujemy 10 % zniżki na całą ofertę edukacyjną

 

PROMOCJA RODZINNA
50 % zniżki na zajęcia w ramach Humanistycznej Akademii Seniora w momencie zapisania wnuczki lub wnuczka na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Humanistycznego
80 % zniżki na zajęcia w ramach Humanistycznej Akademii Seniora w momencie zapisania osoby z najbliższej rodziny na studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie z Psychologii i Prawa
UWAGA-promocje nie łączą się.