PROMOCJA-PODYPLOMOWE-BEZ-MENU

PROMOCJA NA STUDIA PODYPLOMOWE (kierunki dla nauczycieli)
Niższe opłaty za czesne obowiązują w dniach 7-31 lipca 2017 r.
Ponadto:
brak opłaty za wpisowe – oszczędność 100 zł
10% zniżki– dla Absolwentów studiów podyplomowych WSH TWP
10% zniżki – 1+2 (grupa 3 osób płaci mniej)
Warto skorzystać!

Kierunek studiów Cena za semestr Ilość semestrów
Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna 1500

1400

2 semestry
Biologia dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Chemia dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Diagnoza i terapia pedagogiczna 1200
1100
3 semestry
Doradztwo zawodowe 1200
1100
3 semestry
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 1500

1300

2 semestry
Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń NOWOŚĆ 1500
1400
2 semestry
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 1300
1100
3 semestry
Etyka – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli 1400

1100

3 semestry
Fizyka dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Geografia dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Historia dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej 1400

1100

3 semestry
Matematyka dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Pedagogika tańca 1500 3 semestry
Podyplomowe uzupełniające studia terapii logopedycznej 1500
1400
2 semestry
Praca z dzieckiem zdolnym i utalentowanym 1300 2 semestry
Przygotowanie pedagogiczne 1200
950
3 semestry
Resocjalizacja i socjoterapia 1400

1300

3 semestry
Surdopedagogika 1500
1400
2 semestry
Tyflopedagogika 1500
1400
2 semestry
Wczesne nauczanie języka angielskiego z praktyczną nauką języka

 

1300

1200

3 semestry
Wczesne nauczanie języka niemieckiego z praktyczną nauką języka

 

1300

1200

3 semestry
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1400

1100

3 semestry
Wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
z niepełnosprawnością sprzężoną NOWOŚĆ 
1500
1400
2 semestry
Wychowanie do życia w rodzinie 1400

1300

3 semestry
Zapobieganie agresji i przemocy w szkole 1300

1200

2 semestry
Zarządzanie oświatą 1200
1100
2 semestry