Projekty

Projekty Europejskie

UE logo
 • Tel:
 • (91) 44 80 021
 • Pn - Pt
 • 8:00-16.00

  Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych - studia podyplomowe i kurs dla nauczycieli

  “Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych – studia podyplomowe i kurs dla nauczycieli”
  Czas trwania projektu: marzec 2012 r. – grudzień 2013 r.


  Cel projektu
  Zwiększenie kwalifikacji z zakresu pracy z dzieckiem o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych wśród nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego.

  Opis projektu: Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie i zakłada realizację czterech studiów podyplomowych oraz kursu dla nauczycieli:
  trzy semestralne studia podyplomowe „Tyflopedagogika” (IV. 2012- VI.2013)
  trzy semestralne studia podyplomowe „Diagnoza i terapia” (IV.2012- VI.2013)
  trzy semestralne studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (IX.2012 – XII.2013)
  dwu semestralne studia podyplomowe „Poszukiwanie i rozwijanie talentów – dziecko zdolne w systemie edukacji” (IX.2012 –VI. 2013)
  kurs dla nauczycieli Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach w świetle nowych przepisów (I.-III.2013)

  Kto może wziąć udział w projekcie:
  Projekt skierowany jest do aktywnych zawodowo nauczycieli szkół i placówek oświatowych zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  UE

  Twórczy nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

  Projekt realizowany w ramach pod działania 3.3.2

  “Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli-projekty konkursowe”


  Cel projektu
  Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz podniesienie kompetencji przyszłych nauczycieli poprzez uruchomienie studiów I-go stopnia o specjalności: Pedagogika wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

  Opis projektu
  Projekt przewiduje zrealizowanie całkowicie bezpłatnych 3-letnich studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Pedagogika, specjalności: Pedagogika wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

  Kto może skorzystać z projektu
  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym, a także osób posiadających”starą maturę” z województwa zachodniopomorskiego.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  UE

  Pracownik Socjalny

  Czas trwania projektu
  luty 2009r. – lipiec 2010r.

  Cel projektu
  Podwyższenie kwalifikacji z zakresu tyflopedagogiki przez nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją wzroku.

  Projekt realizowany był przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Zachodniopomorski (www.pznoz.pl/). W ramach projektu zrealizowano bezpłatne, trzy semestralne studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki. Program studiów obejmował takie zagadnienia, jak:
  pedagogika specjalna
  tyflopedagogika
  tyflopsychologia
  okulistyka
  podstawy prawne edukacji osób z dysfunkcją wzroku
  rehabilitacja wzroku
  wczesne wspomaganie
  metodyka nauczania
  pimo Braille`a
  orientacja przestrzenna
  programy rewalidacyjne

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  UE

  Wiedza, staż i praktyka kluczem do kariery

  Cel projektu
  Podniesienie atrakcyjności studentów i absolwentów na rynku pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach, praktykach, stażach i studiach podyplomowych.

  Projekt składa się z następujących części
  Szkolenia: specjalistyczne, miękkie, komputerowe – wspomagające proces dydaktyczny oraz pierwsza pomoc przedmedyczna
  Praktyki i staże
  Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą
  Konferencja podsumowująca projekt
  Kto może skorzystać z projektu (beneficjenci ostateczni)
  Praktyki i staże: studenci i absolwenci kierunku pedagogika, specjalności: wczesnoszkolna i przedszkolna z ewentualnymi dodatkowymi członami w nazwie
  Studia podyplomowe i szkolenia: absolwenci kierunku pedagogika, specjalności: wczesnoszkolna i przedszkolna z ewentualnymi dodatkowymi członami w nazwie, nauczyciele , wychowawcy przedszkolni i wczesnoszkolni

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  UE