PROJEKTY

Projekty Europejskie

Projekt 3.5 – WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP W SZCZECINIE – UCZELNIĄ BEZ BARIER

Projekt 3.1- BUDOWANIE MARKI W INTERNECIE

Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych – studia podyplomowe i kurs dla nauczycieli

Twórczy nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Pracownik Socjalny

Wiedza, staż i praktyka kluczem do kariery

Projekt – Nauka kluczem do świata

Przedsięwzięcie MEiN pn. “Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” – od 06.04 do 09.04 do 10:00 – szacowanie sprzęt

Przedsięwzięcie MEiN pn. “Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” – od 31.05 do 10.06 do 10:00 – zapytanie ofertowe