PROJEKTY

Projekty Europejskie

Projekt 3.5 – WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP W SZCZECINIE – UCZELNIĄ BEZ BARIER

Projekt 3.1- BUDOWANIE MARKI W INTERNECIE

Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych – studia podyplomowe i kurs dla nauczycieli

Twórczy nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Pracownik Socjalny

Wiedza, staż i praktyka kluczem do kariery

Projekt – Nauka kluczem do świata