Projekty europejskie

UE logo
 • Tel:
 • (91) 44 80 021
 • Pn - Pt
 • 8:00-16.00

  Dział Projektów Europejskich przy WSH TWP powstał w celu realizacji oraz rozliczania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i jest jednostką podległą Kanclerzowi.

  Do zadań Działu należy między innymi:
  Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje i rozwój Uczelni oraz realizację zadań statutowych
  Doradztwo na rzecz jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie możliwości pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej
  Bieżące monitorowanie przebiegu realizacji projektów oraz niezwłoczne informowanie Kanclerza o zaistniałych nieprawidłowościach
  Opracowywanie koncepcji projektów i sporządzanie wniosków o dofinansowanie
  Poszukiwanie innych projektodawców do współpracy jako partner/ podwykonawca w projektach


  Kontakt
  ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin
  tel. 91 44 80 021
  e-mail: twp@twp.szczecin.pl