Projekt 3.5 – WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP W SZCZECINIE – UCZELNIĄ BEZ BARIER

Projekty Europejskie

loga3.1

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w projekcie „Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie – uczelnią bez barier”
w ramach działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych POWR.03.05.00-IP.08-00DOS/19 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Termin realizacji projektu: 2 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2021 r.
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 951.250,00 PLN

Biuro projektu:
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin.
Kontakt: tel. (91) 42 43 200 następnie 3 (Biuro Dziekana) lub bezpośredni (91) 42 43 214 lub e-mail: bpick@wshtwp.pl

Głównym celem projektu jest wzrost szeroko rozumianej dostępności dla osób niepełnosprawnych w WSH TWP w Szczecinie m.in.:

 • poprzez modernizację architektoniczną budynku,
 • dostosowanie procesu rekrutacji i kształcenia,
 • zapewnienie optymalnych rozwiązań technologicznych,
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji dla pracowników administracji i kadry dydaktycznej.

Projekt skierowany jest do 3 grup:

 • kadra dydaktyczna WSH TWP w Szczecinie (80 os.)
 • pracownicy administracji WSH TWP w Szczecinie (12 os.)
 • oraz studentów z orzeczoną niepełnosprawnością uczęszczających do WSH TWP.

Efektem realizacji projektu będzie m.in.:

 • wymiana windy na dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • dostosowanie parkingu dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wymiana oświetlenia na LED,
 • przebudowa budynku (szczególnie toalet, czujniki oświetlenia, montaż bez progowych elektrycznych ścianek działowych etc.),
 • specjalistyczne szkolenia,
 • modyfikacja systemu eDziekanat oraz eRekrutacja,
 • dostosowanie strony internetowej do standardów WGAG 2.0.