PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW

Studia podyplomowe pozostałe kierunki | Szczecin, Konin

Cel studiów:
studia podyplomowe na kierunku Programowanie komputerów skierowane są do osób chcących nabyć lub poszerzyć umiejętność programowania komputerów. Studia mają charakter studiów doskonalących. Oferta skierowana jest zarówno do osób poszukujących zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży IT zwłaszcza w obszarze programistki jak i do nauczycieli informatyki, przed którymi planowane zmiany w podstawie programowej wymuszają m.in. znajomość nowego języka programowania tj. języka Python.

Umiejętności, które nabędzie słuchacz po ukończeniu tego kierunku:

 • formułowanie i rozwiązywanie zadań algorytmicznych,
 • badanie poprawności i efektywności algorytmów,
 • tworzenie i uruchamianie programów w języku Scratch,
 • tworzenie i uruchamianie programów w języku Python,
 • tworzenie i uruchamianie programów w języku C++,
 • tworzenie i uruchamianie programu na Androida,
 • zastosowanie w nauczaniu programowania odpowiednich metod dydaktycznych,
 • przetwarzanie i wizualizowanie danych oraz tworzenie aplikacji GUI w różnych językach programowania,
 • tworzenie stron internetowych.

Podstawa prawna studiów:

 • Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 164 poz.1365);

Warunki i tryb rekrutacji:

 • adresatami studiów są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (I-go lub II-go stopnia).

Czas trwania studiów:

 • studia trwają 2 semestry

Opłaty:

 • wpisowe 100 zł,
 • czesne za jeden semestr wynosi 1300 zł (istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach),
 • opłata za świadectwo 30 zł.
 • REK

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: cos@wshtwp.pl