Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

BHP

Po ukończeniu studiów absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu nauk podstawowych i technicznych oraz wiedzę specjalistyczną za zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych (w pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służb BHP.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy we wszystkich instytucjach życia społecznego, jako kreator bezpiecznych warunków pracy, inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w sferze szeroko rozumianego doradztwa w zakresie stosowania zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka.
*) inżynierskie studia I stopnia 7 semestralne