Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

PRAWO

Prawo w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to jednolite studia magisterskie, trwające 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (§ 16 pkt 1).

Studia pozwalają zdobyć pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz Nauk historycznych i teoretyczno-prawnych uzupełnioną o wiedzę z zakresu dziedziny nauk społecznych a także z dziedzin nauk ekonomicznych.
Naszym celem jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do profesjonalnego pełnienia społecznej roli prawnika w warunkach nieustannie i szybko zmieniających się zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności.

Ogólne cele kształcenia na kierunku prawo zakładają między innymi:

  • nabycie umiejętności rozumienia tekstów prawnych, ich interpretowania z wykorzystaniem reguł logicznego rozumowania, a także reguł wnioskowań prawniczych, w stopniu pozwalającym na możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dyscyplinie prawniczej;
  • nabycie wiedzy odnoszącej się do prawa ustrojowego, w tym źródeł prawa, zasad ustrojowych, praw i obowiązków obywatelskich i wolności jednostki, trójpodziału władz, organów kontroli państwowej i ochrony prawa;
  • nabycie wiedzy praktycznej podbudowanej wiedzą teoretyczną z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i prawa pracy;
  • nabycie umiejętności swobodnego poruszania się w zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego i prawa handlowego.

Studia na kierunku prawo prowadzone są w trzech trybach: studia stacjonarne (studia dzienne), studia niestacjonarne i studia wieczorowe.

Absolwent jest przygotowany do odbycia każdego rodzaju aplikacji – sędziowskiej, adwokackiej, notarialnej, prokuratorskiej, kuratorskiej, komorniczej. Jest również przygotowany do pracy w jednostkach administracji publicznej i niepublicznej.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra prawa, ma możliwość podjęcia zarówno studiów III stopnia jak i studiów podyplomowych.