Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

PRAWO

Prawo w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to jednolite studia magisterskie, trwające 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (§ 16 pkt 1).

Studia pozwalają zdobyć pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz Nauk historycznych i teoretyczno-prawnych uzupełnioną o wiedzę z zakresu dziedziny nauk społecznych a także z dziedzin nauk ekonomicznych.
Naszym celem jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do profesjonalnego pełnienia społecznej roli prawnika w warunkach nieustannie i szybko zmieniającego się zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności.

Ogólne cele kształcenia na kierunku prawo zakładają między innymi:

  • nabycie umiejętności rozumienia tekstów prawnych, ich interpretowania z wykorzystaniem reguł logicznego rozumowania, a także reguł wnioskowań prawniczych, w stopniu pozwalającym na możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dyscyplinie prawniczej;
  • nabycie wiedzy odnoszącej się do prawa ustrojowego, w tym źródeł prawa, zasad ustrojowych, praw i obowiązków obywatelskich i wolności jednostki, trójpodziału władz, organów kontroli państwowej i ochrony prawa;
  • nabycie wiedzy praktycznej podbudowanej wiedzą teoretyczną z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i prawa pracy;
  • nabycie umiejętności swobodnego poruszania się w zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego i prawa handlowego.

Studia na kierunku prawo prowadzone są w dwóch trybach: studia stacjonarne (studia dzienne), studia niestacjonarne
(zaoczne).

Absolwent jest przygotowany do odbycia każdego rodzaju aplikacji – sędziowskiej, adwokackiej, notarialnej, prokuratorskiej, kuratorskiej, komorniczej. Jest również przygotowany do pracy w jednostkach administracji publicznej i niepublicznej.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra prawa, ma możliwość podjęcia zarówno studiów III stopnia jak i studiów podyplomowych.

UNIKALNA OFERTA W SKALI OGÓLNOPOLSKIEJ

Kształcimy prawników na europejskim poziomie!

W ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo studenci nabywają solidne umiejętności z zakresu angielskiego języka prawa, ucząc się, jak poprawnie pisać i mówić o polskim prawie w języku angielskim.
Jednocześnie studenci są przygotowywani do zdania prestiżowego egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills) – jedynego na rynku egzaminu sprawdzającego znajomość angielskiego języka prawniczego.

Egzamin TOLES został opracowany przez Global Legal English Limited z Wielkiej Brytanii, członka międzynarodowej sekcji the Law Society of England and Wales, we współpracy z najważniejszymi kancelariami na rynku.
Uzyskanie wyniku w „złotym zakresie” na poziomie Advanced oznacza, że dana osoba włada angielskim językiem prawniczym porównywalnie do anglojęzycznego prawnika.
Już na studiach nasi studenci będą mieć okazję na zdobycie rozpoznawalnego w międzynarodowym środowisku prawniczym certyfikatu, który potwierdza konkretne, praktyczne umiejętności językowe, co sprawia, że jest on bezcennym atutem w CV każdego przyszłego prawnika.
Zajęcia prowadzi kanadyjski tłumacz przysięgły, wykładowca praktyki przekładu prawniczego i prawnego, mgr Agata Wójcicka z autoryzowanego centrum szkoleniowego TOLES – Legal English School w Szczecinie.