PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Studia podyplomowe pozostałe kierunki | Szczecin, Konin, Białystok, Zgorzelec

Typ studiów: doskonalące
Liczba semestrów: 2

Sylwetka absolwenta (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):
Studia kierowane są do osób pracujących albo zmierzających podjąć pracę (współpracę) w administracji publicznej lub w innych jednostkach wykonujących zadania publiczne, w których załatwianie spraw następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (takich jak m.in.: szkoły wyższe, średnie, gimnazjalne, podstawowe, a także inne placówki oświatowe i wychowawcze). Program studiów został przygotowany zarówno z myślą o absolwentach kierunków technicznych, nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych.

Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia (w zależności od wykształcenia kierunkowego) postepowań administracyjnych w różnych obszarach administracji publicznej. Celem studiów jest przekazanie wiedzy o postepowaniu administracyjnym ogólnym oraz jego szczególnych formach, w stopniu umożliwiającym jego prawidłowe zastosowanie w praktyce w działalności jednostek organizacyjnych administracji publicznej, a także przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Kryteria rekrutacyjne:

  • Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1600 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: cos@wshtwp.pl