Nie chcemy się zestarzeć:

Nie chcemy się zestarzeć:

Ruszyła druga edycja programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, który realizuje Strategię Gowina w ramach filaru Społecznej Odpowiedzialności Nauki.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w marcu rozstrzygnęło konkurs na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wybrano 20 najlepszych projektów z całej Polski, w tym projekt „ HUMANISTYCZNY SENIOR” z WSH TWP w Szczecinie.
Uniwersytety Trzeciego Wieku umożliwiają upowszechnienie nauki wśród słuchaczy, zachęcając ich do większej aktywności intelektualnej, społecznej i kulturalnej.
Seniorzy zakwalifikowani do Projektu reprezentują seniorów z: Nowego Warpna, Trzebiatowa, Barlinka, Nowogardu, Golczewa i Szczecina.