Pracownik Socjalny

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie jako jedyna instytucja w województwie zachodniopomorskim posiada uprawnienia do prowadzenia tej specjalizacji (zgoda Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r.).

Szkolenie adresowane jest do pracowników socjalnych, zatrudnionych w ośrodkach oraz domach pomocy społecznej, w powiatowych centrach pomocy rodzinie, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, w świetlicach środowiskowych.

Program specjalizacji zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września  2012 r.

Program specjalizacji

(zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r.

Lp.

Nazwa przedmiotu/modułu

Liczba godzin ogółem

Liczba godzin wykładów

Liczba godzin ćwiczeń

Liczba godzin warsztatów

Liczba godzin

konsultacji/ wizyt studyjnych

Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym

20

10

10

Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej

90

20

35

35

Elementy etyki

10

5

5

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa

20

10

10

Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej

20

5

15

Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych

30

10

20

Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego

15

5

10

Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR)

20

5

15

Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej

10

5

5

Stres i wypalenie zawodowe

10

5

5

Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji

10

10

Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

10

10

Łączna ilość godzin:

265

80

90

75

20

 

Program szkolenia realizowany będzie w 15 dwudniowych zjazdach (sobota – niedziela). Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.

Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji  specjalizacji to wrzesień 2015 r. – rekrutacja trwa.

Całkowity koszt specjalizacji wraz z egzaminem to 3200 zł.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

mgr Agnieszka Szrubas – 91 424 19 24, aszrubas@wshtwp.pl

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.