Harmonogram dyżurów

Pracownia Badań Społeczno-Gospodarczych

W celu przeprowadzenia badań można skorzystać z pracowni oraz pomocy nauczyciela (informatyka) po ustaleniu terminu z kierownikiem pracowni dr Barbarą Popiel pod nr tel. 91 424 32 00.

Pracownia mieści się w budynku WSH TWP przy ul. Monte Cassino 15.