Portal GCP

E-źródła

Portal GCP

Biblioteka WSH TWP posiada dostęp do portalu GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno-Ekonomicznej.
Na stronie można skorzystać z podstawowych formularzy, druków oraz przepisów niezbędnych w codziennej pracy. Tematyka obejmuje m.in.:

  • Kodeks Pracy
  • Kartę nauczyciela
  • Ustawa o systemie oświaty

Wejście do portalu GCP

Hasło oraz login potrzebne do zalogowania otrzymasz, pisząc do nas maila