Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie podpisała porozumienie ułatwiające naukę żołnierzom rannym i poszkodowanym w misjach poza granicami kraju.

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie podpisała porozumienie ułatwiające naukę żołnierzom rannym i poszkodowanym w misjach poza granicami kraju.