Porozumienie z 14 Zachodniopomorską Brygadą Obrony Terytorialnej

Porozumienie z 14 Zachodniopomorską Brygadą Obrony Terytorialnej

Mając na względzie działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodego pokolenia Polaków ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska wojskowego oraz środowiska studenckiego w warunkach utworzenia nowego rodzaju Sił Zbrojnych RP – Wojsk Obrony Terytorialnej, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie oraz 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej w dniu 20.11.2019 r. podpisały porozumienie, na mocy którego społeczność akademicka Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie będzie brała udział w zajęciach wspólnie organizowanych przez partnerów porozumienia. Porozumienie jest efektem zapotrzebowania i dużego zainteresowania studentów WSH TWP w Szczecinie pełnieniem służby wojskowej w 14 ZBOT oraz działalności wolontariackiej studentów kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe oraz Kryminologii na rzecz obrony narodowej.

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020 rozpoczęła kształcenie na nowym kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe. Jedną ze specjalności oferowanych na tym kierunku jest Obrona terytorialna. 

14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej powstała w ostatnim etapie formowania wojsk OT w kraju. Jej sztab i batalion dowodzenia znajduje się w Szczecinie – Podjuchach. Pierwszy batalion Brygady powstanie w Choszcznie. Obecnie w WOT służbę pełni 22,3 tys. żołnierzy, w tym 18,6 tys. ochotników.

W imieniu Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie porozumienie podpisał JM Rektor dr Waldemar Urbanik. W imieniu 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej porozumienie podpisał Dowódca płk Grzegorz Kaliciak.

Porozumienie zostało podpisane w dniu 20.11.2019 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie