POMOC MATERIALNA dla studentów I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017

Student może ubiegać się o pomoc materialną w I semestrze r.a. 2016/2017, w formie:

  1. a) stypendium socjalnego,
  2. b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  3. c) stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  4. d) zapomogi.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyznawania powyższych świadczeń w r.a 2016/2017.

WSZYSTKIE STYPENDIA PRZYZNAWANE SĄ NA WNIOSEK STUDENTA.

  1. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej (stypendium) student zobowiązany jest wypełnić elektronicznie, poprzez platformę e-dziekanat.
  2. Następnie student drukujewysłany elektronicznie wniosek, podpisuje go i składa w wersji papierowej (wraz z niezbędnymi załącznikami) w wyznaczonych miejscach:

– Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino 15,
– Pion Kanclerski przy ul. Potulickiej 16.

  1. Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą – liczy się data stempla pocztowego.

Weryfikacja wniosków odbywać się będzie tylko w Pionie Kanclerskim. Prosimy o nie składanie wniosków „na ostatnią chwilę”, gdyż może to wydłużyć proces weryfikacji.

TERMIN składania wniosków: od 01 października 2016 r. do 31 października 2016 r.

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Ważne: Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami przyznawania pomocy materialnej dla poszczególnych rodzajów stypendium oraz o przeczytanie regulaminu

Kontakt
Pani Katarzyna Ufniarz
tel: (91) 44-80-021; (91) 44-89-105
email: kufniarz@twp.szczecin.pl