POLSKIE TOWARZYSTWO PEDAGOGICZNE ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (PTP) (Polish Pedagogical Association) jest Towarzystwem naukowym skupiającym pracowników naukowych – specjalistów w zakresie pedagogiki oraz praktyków w dziedzinie oświaty i wychowania.

Towarzystwo powstało w 1981 roku, nawiązując do bogatej tradycji stowarzyszeń naukowo-pedagogicznych, działających na ziemiach polskich. Inicjatorami i inspiratorami powstania Towarzystwa byli członkowie Polskiej Akademii Nauk: Profesor Wincenty Okoń i Profesor Bogdan Suchodolski.

Towarzystwo ma swoją siedzibę w Warszawie. Obecnie posiada 19 oddziałów terenowych (Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Płock, Poznań, Racibórz, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra) i skupia wokół siebie około 240 aktywnych członków.

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań Edukacyjnych (European Educational Research Association, EERA, http://www.eera-ecer.eu/about/members/, http://www.eera-ecer.eu/about/council/).