Dziękujemy za udział w ogólnopolskiej e-konferencji naukowej:

Mapy umysłowe w dydaktyce akademickiej i kształceniu dorosłych

Zapraszamy do przesłania artykułów, zarówno teoretycznych jak i doniesień z własnych doświadczeń w stosowaniu tego rodzaju wizualizacji do monografii, która będzie pierwszą publikacją dotyczącą wykorzystania map mentalnych w edukacji akademickiej.

w imieniu organizatorów i komitetu naukowego
prof. dr hab. Franciszek Bereźnicki
dr Dorota Ciechanowska