Podpisanie porozumienia z PFRON-em

W dniu wczorajszym Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Waldemar Urbanik podpisał porozumienie o współpracy z Oddziałem Zachodniopomorskim Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, który reprezentowała Pani Anna Rąbel, pełniąca obowiązki Dyrektora Oddziału.
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest między innymi wzajemna pomoc przy realizowaniu projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie praktyk studenckich lub wolontariatów, a także wspólnych seminariów lub konferencji.