PODANIA DO WŁADZ UCZELNI

Podania do władz uczelni, regulamin uczelni

do Dziekana o warunkowe zaliczenie roku

do Dziekana o zmianę promotora

podanie o zmianę terminu złożenia pracy dyplomowej

do Dziekana o zwolnienie z praktyki

do Dziekana ogólne

odwołanie do Rektora w spr. skreślenia

odwołanie do Rektora

podanie do Kanclerza