Terminy zjazdów dla studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019

1. 19 – 21.10.2018
2. 16 – 18.11.2018
3. 30.11 – 2.12.2018
4. 14 – 16.12.2018
5. 11 – 13.01.2019
6. 25 – 27.01.2019
7. 8 – 10.02.2019
8. 22 – 24.02.2019
9. 8 – 10.03.2019
10. 22 – 24.03.2019
11. 12 – 14.04.2019
12. 10 – 12.05.2019
13. 24 – 26.05.2019
14. 7 – 9.06.2019