Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, edycja 18, semestr III

Plany zajęć

Egzamin końcowy odbył się w dniu 14.02.2015 r.
Serdecznie gratulujemy wszystkim Absolwentkom!
Zapraszamy po odbiór Świadectw Ukończenia Studiów Podyplomowych do Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie (od poniedziałku 16.03.2015 r. ).
Przypominamy o opłacie 30 zł za świadectwo.

Karta praktyk Praktyka przedszkolna i wczesnoszkolna Regulamin praktyk na studiach podyplomowych Zaliczenie praktyki w ramach pracy zawodowej Wymogi techniczne dotyczące pracy dyplomowej Przykładowa strona tytułowa