Patronat

Patronat

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie podpisała umowę patronacką z VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie.

Na mocy umowy Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie będzie sprawować patronat naukowo-dydaktyczny nad klasami, ze szczególnym uwzględnieniem klasy mundurowej o profilu policyjnym, w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie.

Współpraca ma na celu wspólną realizację określonych zagadnień teoretycznych i praktycznych, dotyczących programów nauczania realizowanych zarówno przez Szkołę, jak i przez Uczelnię.