Ostatnie wolne miejsca!

Ostatnie wolne miejsca!

Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami na studiach podyplomowych:
Doradztwo zawodowe, Logopedia szkolna, Uzupełniające studia logopedyczne, Oligofrenopedagogika, Przygotowanie pedagogiczne, Surdopedagogika oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Zapraszamy na studia i do skorzystania z PROMOCJI