Organizacja studiów

Warunki rekrutacji

Rolę organizatora procesu dydaktycznego, koordynatora pracy wykładowców oraz opiekuna słuchaczy pełnią kierownicy poszczególnych specjalności studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry (liczba semestrów jest podana przy charakterystyce każdej specjalności studiów). Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zazwyczaj dwa razy w miesiącu
w sesjach dwudniowych:

  • sobota w godz. 9.00-18.00
  • niedziela w godz. 8.00-17.00

lub trzydniowych sesjach:

  • piątek w godz. 16.00-20.00
  • sobota w godz. 9.00-17.30
  • niedziela w godz. 9.00-13.00 (w miarę potrzeb również w godz. 13.15-18.00)

Rekrutacja na podyplomowe studia jest prowadzona przez cały rok; zajęcia w kolejnych edycjach studiów rozpoczynają się z początkiem semestru zimowego lub letniego.