ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Studenci

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 – Studia niestacjonarne

 • 22 – 24.10.2021
 • 05 – 07.11.2021
 • 19 – 21.11.2021
 • 03 – 05.12.2021
 • 17 – 19.12.2021
 • 14 – 16.01.2022
 • 28 – 30.01.2022
 • 11 – 13.02.2022
 • 25 – 27.02.2022
 • 11 – 13.03.2022
 • 25 – 27.03.2022
 • 08 – 10.04.2022
 • 22 – 24.04.2022
 • 06 – 08.05.2022
 • 20 – 22.05.2022
 • 10 – 12.06.2022
 • 24 – 26.06.2022
 • 01 – 03.07.2022

Sesja egzaminacyjna – 4.07.2022 – 10.07.2022
Sesja poprawkowa – 19.09 – 25.09.2022


Terminy wspólne dla studiów podyplomowych i jednolitych studiów magisterskich

 • 15 - 17.10.2021 (wyłącznie dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)
 • 10 – 12.12.2021
 • 04 – 06.03.2022
 • 13 – 15.05.2022
 • 08 – 10.07.2022 (wyłącznie dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)

Terminy zjazdów studiów podyplomowych

 • 8 – 10.10.2021
 • 15 – 17.10.2021
 • 26 – 28.11.2021
 • 10 – 12.12.2021
 • 21 – 23.01.2022
 • 4 – 6.02.2022
 • 18 - 20.02.2022
 • 4 – 6.03.2022
 • 18 – 20.03.2022
 • 1 – 4.04.2022
 • 13 – 15.05.2022
 • 27 – 29.05.2022
 • 3 – 5.06.2022
 • 1 – 3.07.2022

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 – Studia stacjonarne

Organizacja roku akademickiego stacjonarne 2021-2022 wersja PDF