Organizacja roku akademickiego

Aktualności

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 - Studia niestacjonarne

Terminy zjazdów dla studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku akademickim 2018/2019

1. 12 – 14.10.2018
2. 26 – 28.10.2018
3. 9 – 10.11.2018
4. 23 – 25.11.2018
5. 7 – 9.12.2018
6. 18 – 20.01.2019
7. 1 – 3.02.2019
8. 15 – 17.02.2019
9. 1 – 3.03.2019
10. 15 – 17.03.2019
11. 29 – 31.03.2019
12. 5 – 7.04.2019
13. 26 – 28.04.2019
14. 17 – 19.05.2019
15. 31.05 – 2.06.2019
16. 14 – 16.06.2019
17. 28 – 30.06.2019
18. 5 – 7.07.2019

Dodatkowe terminy zjazdów dla kierunku Psychologia, studiów jednolitych magisterskich:

1. 16 – 18.11.2018
2. 14 – 16.12.2018
3. 25 – 27.01.2019
4. 10 – 12.05.2019