ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Studenci

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 – Studia niestacjonarne

 • 23 – 25.10.2020
 • 06 – 08.11.2020
 • 20 – 22.11.2020
 • 04 – 06.12.2020
 • 18 – 20.12.2020
 • 08 – 10.01.2021
 • 22 – 24.01.2021
 • 05 – 07.02.2021
 • 19 – 21.02.2021
 • 05 – 07.03.2021
 • 19 – 21.03.2021
 • 09 – 11.04.2021
 • 23 – 25.04.2021
 • 14 – 16.05.2021
 • 14 – 16.05.2021
 • 28 – 30.05.2021
 • 11 – 13.06.2021
 • 25 – 27.06.2021
 • 02 – 04.07.2021

Sesja egzaminacyjna – 5.07.2021 – 11.07.2021
Sesja poprawkowa – 20.09 – 26.09.2021


Terminy wspólne dla studiów podyplomowych i jednolitych studiów magisterskich

 • 11 – 13.12.2020
 • 15 – 17.01.2021
 • 16 – 18.04.2021
 • 07 – 09.05.2021

Terminy zjazdów studiów podyplomowych

 • 16 – 18.10.2020
 • 13 – 15.11.2020
 • 27 – 29.11.2020
 • 11 – 13.12.2020
 • 15 – 17.01.2021
 • 29 – 31.01.2021
 • 12 - 14.02.2021
 • 26 – 28.02.2021
 • 12 – 14.03.2021
 • 26 – 28.03.2021
 • 16 – 18.04.2021
 • 07 – 09.05.2021
 • 21 – 23.05.2021
 • 18 – 20.06.2021

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 – Studia stacjonarne

Organizacja roku akademickiego stacjonarne 2020-2021 wersja PDF