ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Studenci

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 – Studia niestacjonarne

 • 11-13.10.2019
 • 25-27.10.2019
 • 15-17.11.2019
 • 29.11-01.12.2019
 • 13-15.12.2019
 • 10-12.01.2020
 • 24-26.01.2020
 • 7-9.02.2020
 • 21-23.02.2020
 • 6-8.03.2020
 • 20-22.03.2020
 • 3-5.04.2020
 • 17-19.04.2020
 • 8-10.05.2020
 • 22-24.05.2020
 • 5-7.06.2020
 • 19-21.06.2020
 • 3-5.07.2020

Terminy wspólne dla studiów podyplomowych i jednolitych studiów magisterskich

 • 6 – 8.12.2019
 • 17 – 19.01.2020
 • 27 – 29.03.2020
 • 26 – 28.06.2020

Terminy zjazdów studiów podyplomowych

 • 18 – 20.10.2019
 • 22 – 24.11.2019
 • 6 – 8.12.2019
 • 17 – 19.01.2020
 • 31.01 – 2.02.2020
 • 14 – 16.02.2020
 • 28.02 – 01.03.2020
 • 13 – 15.03.2020
 • 27 – 29.03.2020
 • 24 – 26. 04.2020
 • 15 – 17.05.2020
 • 29 – 31.05.2020
 • 26 – 28.06.2020
 • 3 – 5.07.2020

Organizacja roku akademickiego stacjonarne 2019-2020 wersja PDF