Organizacja roku akademickiego

Aktualności

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 - Studia niestacjonarne

Terminy zjazdów studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2010
1) 11-13.10.2019
2) 25-27.10.2019
3) 15-17.11.2019
4) 29.11-01.12.2019
5) 13-15.12.2019
6) 10-12.01.2020
7) 24-26.01.2020
8) 7-9.02.2020
9) 21-23.02.2020
10) 6-8.03.2020
11) 20-22.03.2020
12) 3-5.04.2020
13) 17-19.04.2020
14) 8-10.05.2020
15) 22-24.05.2020
16) 5-7.06.2020
17) 19-21.06.2020
18) 3-5.07.2020

Terminy wspólne dla studiów podyplomowych i jednolitych studiów magisterskich
1) 6 – 8.12.2019
2) 17 – 19.01.2020
3) 27 – 29.03.2020
4) 26 – 28.06.2020

Terminy zjazdów studiów podyplomowych
1) 18 – 20.10.2019
2) 22 – 24.11.2019
3) 6 – 8.12.2019
4) 17 – 19.01.2020
5) 31.01 – 2.02.2020
6) 14 – 16.02.2020
7) 28.02 – 01.03.2020
8) 13 – 15.03.2020
9) 27 – 29.03.2020
10) 24 – 26. 04.2020
11) 15 – 17.05.2020
12) 29 – 31.05.2020
13) 26 – 28.06.2020
14) 3 – 5.07.2020

Organizacja roku akademickiego stacjonarne 2019-2020