ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI

Studia podyplomowe pozostałe kierunki | Szczecin, Konin, Białystok, Zgorzelec

Cel studiów:
Celem studiów jest wykształcenie kadry zarządzającej i organizującej opiekę nad osobami starszymi, co umożliwi podniesienie jakości świadczonych usług opiekuńczych i zdrowotnych poprzez objęcie ludzi starszych holistyczną opieką. Absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze kadry zarządzającej i organizującej opiekę nad osobami starszym.

Podstawa prawna studiów:

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.

Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów I i II stopnia. Studia przeznaczone są dla osób, które ze względu na zajmowane stanowisko i w związku z wykonywaniem zadań zawodowych chcą pogłębić swoją wiedzę o naturze i uwarunkowaniach aktywności edukacyjnej dorosłych, pragną poznać najnowsze teorie i modele wyjaśniające specyfikę określonych rodzajów, metod i form pracy opiekuńczej z dorosłymi oraz wszelkich uwarunkowań, w tym organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z procesem starzenia się i sytuacja zdrowotną seniorów w różnych obszarach ich aktywności.

Czas trwania studiów:

  • 2 semestry

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne wynosi 1500 zł za semestr
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: cos@wshtwp.pl