ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Studia podyplomowe pozostałe kierunki

Cel studiów:
Celem studiów jest uzupełnienie i poszerzenie przez słuchaczy wiedzy z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania administracji publicznej oraz uzyskanie umiejętności praktycznych w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej i innymi instytucjami publicznymi. W ramach zajęć warsztatowych, prowadzonych przez doświadczonych praktyków, słuchacz nabędzie umiejętności zarządzania jakością, zasobami ludzkimi, pozna zasady pozyskiwania funduszy z UE na realizację zadań statutowych administracji i sposoby zarządzania projektami unijnymi.

Podstawa prawna studiów

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r., Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 1365 z późn, zm.

Warunki i tryb rekrutacji
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe I lub II stopnia, potwierdzone dyplomem.
Studia są skierowane do kadry menedżerskiej wszystkich szczebli w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz do kandydatów ubiegających się o stanowiska kierownicze w tychże jednostkach (i innych instytucjach publicznych, zwłaszcza w dziale HR i administracyjnym).

Czas trwania studiów
Studia trwają 2 semestry

Opłaty

  • Wpisowe 100zł
  • Czesne za jeden semestr 1350 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl