Inne opłaty

Opłaty inne

Opłata za wydanie dyplomu na studiach I i II stopnia – 60 zł


Opłata za powtarzanie przedmiotu:
1 przedmiot – 160 zł
2 przedmioty – 240 zł
3 przedmioty i więcej – 320 zł

Opłata za różnice programowe:
1 przedmiot – 240 zł
2 przedmioty – 320 zł
3 przedmioty – 400 zł

Studenci są zobowiązani wpłacać ww. opłaty na indywidualne konta bankowe. O numerze konta na jaki należy wnosić opłaty każdy ze studentów zostanie poinformowany listownie.

Ponowne wpisanie na listę studentów I roku jest możliwe po przejściu procedury rekrutacyjnej i wniesieniu ponownej opłaty wpisowej – w tym roku akademickim wynosi ona:

dla studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich – 400 zł

Studenci lat starszych mogą wystąpić do Rektora z prośbą o reaktywację; w tym przypadku obowiązuje opłata reaktywacyjna w wysokości 240 zł (Zarządzenie Rektora nr 6).