Opłaty

Wysokość opłat czesnego oraz terminy płatności na 1 roku studiów, studenci otrzymują wraz z decyzją o przyjęciu w pakiecie wysyłanym za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Studenci lat wyższych, informację o opłatach i terminach otrzymują w systemie eDziekanat po zalogowaniu się.

Adres strony eDziakanatu:
http://wshtwp.edziekanat24.pl