OGÓLNOPOLSKI PROJEKT BADAWCZY MŁODZIEŻ 4.0

mlodziez40

MŁODZIEŻ 4.0 to ogólnopolski projekt badawczy realizowany w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w latach 2021 – 2023. W ramach projektu przebadamy 25 tysięcy młodych Polaków ze wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, młodzież studiującą, pracującą oraz rodziców.