Oferta edukacyjna

Studia pierwszego stopnia (3 letnie)

O nas

Rodzinna atmosfera i kompetentni wykładowcy – to dewiza naszej uczelni. W ciągu kilkunastu lat wykształciliśmy niemal 10 tysięcy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz ponad 4,5 tysiąca słuchaczy studiów podyplomowych. Z roku na rok rośniemy w siłę – obecnie na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych kształci się niemal 700 osób. Realizujemy kierunki kształcenia z zakresu: pedagogiki, socjologii, zarządzania kryzysem indywidualnym, administracji i kryminologii.

Dlaczego warto studiować u nas?

Zapewniamy fachową kadrę naukową ze Szczecina, Warszawy i Poznania, która co roku jest oceniana przez naszych studentów. Mamy nowoczesne budynki z wygodnymi salami wykładowymi oraz pracowniami komputerowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny. W zdobywaniu wiedzy pomaga bogato wyposażona biblioteka i czytelnia, z której chętnie korzystają nie tylko studenci, ale także nasi absolwenci.
Studenci WSH TWP w Szczecinie mają wiele możliwości skorzystania z pomocy materialnej przeznaczonej na ten cel z budżetu państwa. Co roku stypendia przyznawane są wielu osobom. Każdy student ma szansę stać się stypendystą i realnie obniżyć koszty swojej nauki.
Jakie świadczenia oferujemy:

 • stypendium socjalne
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
 • zapomoga

Każdy, kto do nas dołączy zawsze może liczyć na pomoc pracowników Centrum Obsługi Studenta oraz Biura Karier.
To wszystko tworzy podstawy do zdobycia wiedzy potrzebnej w karierze zawodowej. Nasi absolwenci łatwiej znajdują pracę i zakładają własne firmy, a pracujący studenci szybciej awansują i są doceniani przez swych przełożonych.

Wiedza to podstawa sukcesu – umiejętność nauczania to podstawa naszej działalności. Wyższą Szkołę Humanistyczną założyło i wspiera Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie – instytucja edukacyjna z ponad 50 letnim doświadczeniem.

Podstawy prawne naszej działalności

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 4 czerwca 1997 r., została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją nr 114.

Studia drugiego stopnia (2 letnie)

O nas

Rodzinna atmosfera i kompetentni wykładowcy – to dewiza naszej uczelni. W ciągu kilkunastu lat wykształciliśmy niemal 10 tysięcy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz ponad 4,5 tysiąca słuchaczy studiów podyplomowych. Z roku na rok rośniemy w siłę – obecnie na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych kształci się niemal 700 osób. Realizujemy kierunki kształcenia z zakresu: pedagogiki, socjologii, zarządzania kryzysem indywidualnym, administracji i kryminologii.

Dlaczego warto studiować u nas?

Zapewniamy fachową kadrę naukową ze Szczecina, Warszawy i Poznania, która co roku jest oceniana przez naszych studentów. Mamy nowoczesne budynki z wygodnymi salami wykładowymi oraz pracowniami komputerowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny. W zdobywaniu wiedzy pomaga bogato wyposażona biblioteka i czytelnia, z której chętnie korzystają nie tylko studenci, ale także nasi absolwenci.
Studenci WSH TWP w Szczecinie mają wiele możliwości skorzystania z pomocy materialnej przeznaczonej na ten cel z budżetu państwa. Co roku stypendia przyznawane są wielu osobom. Każdy student ma szansę stać się stypendystą i realnie obniżyć koszty swojej nauki.

Jakie świadczenia oferujemy:

 • stypendium socjalne
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
 • zapomoga

Każdy, kto do nas dołączy zawsze może liczyć na pomoc pracowników Centrum Obsługi Studenta oraz Biura Karier.
To wszystko tworzy podstawy do zdobycia wiedzy potrzebnej w karierze zawodowej. Nasi absolwenci łatwiej znajdują pracę i zakładają własne firmy, a pracujący studenci szybciej awansują i są doceniani przez swych przełożonych.

Wiedza to podstawa sukcesu – umiejętność nauczania to podstawa naszej działalności. Wyższą Szkołę Humanistyczną założyło i wspiera Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie – instytucja edukacyjna z ponad 50 letnim doświadczeniem.

Podstawy prawne naszej działalności

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 4 czerwca 1997 r., została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją nr 114.

Jednolite magisterskie (5-letnie)

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

PSYCHOLOGIA

Psycholog to jeden z zawodów, które we współczesnym świecie są szczególnie potrzebne i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Studia psychologiczne przygotowują do lepszego rozumienia złożoności świata i ludzi, dogłębnego pojmowania ludzkiej psychiki oraz podejmowania efektywnych działań służących wspieraniu ludzi.

Psychologia w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, trwające 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (§ 16 pkt 1). Po ukończeniu studiów absolwent zdobywa zatem pełne uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa.

Profesjonalna i doświadczona kadra wykładowców przygotowuje studentów w rzetelny sposób, łącząc niezbędną teorię z bogatą praktyką. Jako uczelnia o profilu praktycznym kładziemy ogromny nacisk na ten wymiar kształcenia. Dzięki temu nasz absolwent, wkraczając na rynek pracy, jest przygotowany merytorycznie, zaznajomiony z realiami wybranego zawodu oraz wyposażony w potrzebną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwalają mu podejmować kolejne zawodowe wyzwania i skutecznie się z nich wywiązywać.

Studia na kierunku psychologia prowadzone są w dwóch trybach: studia stacjonarne (studia dzienne) oraz studia niestacjonarne (studia zaoczne).

Dodatkowo studia w Szczecinie pozwalają utrzymywać aktywny kontakt ze środowiskiem naukowym i zawodowym w regionie transgranicznym oraz wśród naszych najbliższych zagranicznych sąsiadów.

 • Studiowanie psychologii to dobra inwestycja w zawodową przyszłość.
 • Studiowanie w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to nauka w dobrym towarzystwie.
 • Studiowanie psychologii w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to wybór dobrego kierunku w dobrym miejscu – z perspektywą jeszcze lepszego jutra.

Wśród wielu ciekawych przedmiotów na kierunku psychologia można znajdują się m. in.:

 • Psychologia procesów poznawczych
 • Psychologia twórczości
 • Biomedyczne podstawy zachowań ludzkich
 • Psychopatologia
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Mechanizmy stresu i radzenia sobie ze stresem
 • Psychologia narracyjna w terapii i praktyce psychologicznej
 • Arteterapia
 • Psychologia pracy organizacji i zarządzania
 • Psychologia międzykulturowa
Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe

PROMOCJA NA STUDIA PODYPLOMOWE (kierunki dla nauczycieli)
Niższe opłaty za czesne obowiązują w dniach 7-31 lipca 2017 r.
Ponadto:
brak opłaty za wpisowe – oszczędność 100 zł
10% zniżki– dla Absolwentów studiów podyplomowych WSH TWP
10% zniżki – 1+2 (grupa 3 osób płaci mniej)
Warto skorzystać!

Kierunek studiów Cena za semestr Ilość semestrów
Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna 1500

1400

2 semestry
Biologia dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Chemia dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Diagnoza i terapia pedagogiczna 1200
1100
3 semestry
Doradztwo zawodowe 1200
1100
3 semestry
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 1500

1300

2 semestry
Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń NOWOŚĆ 1500
1400
2 semestry
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 1300
1100
3 semestry
Etyka – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli 1400

1100

3 semestry
Fizyka dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Geografia dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Historia dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej 1400

1100

3 semestry
Matematyka dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Pedagogika tańca 1500 3 semestry
Podyplomowe uzupełniające studia terapii logopedycznej 1500
1400
2 semestry
Praca z dzieckiem zdolnym i utalentowanym 1300 2 semestry
Przygotowanie pedagogiczne 1200
950
3 semestry
Resocjalizacja i socjoterapia 1400

1300

3 semestry
Surdopedagogika 1500
1400
2 semestry
Tyflopedagogika 1500
1400
2 semestry
Wczesne nauczanie języka angielskiego z praktyczną nauką języka

 

1300

1200

3 semestry
Wczesne nauczanie języka niemieckiego z praktyczną nauką języka

 

1300

1200

3 semestry
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1400

1100

3 semestry
Wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
z niepełnosprawnością sprzężoną NOWOŚĆ 
1500
1400
2 semestry
Wychowanie do życia w rodzinie 1400

1300

3 semestry
Zapobieganie agresji i przemocy w szkole 1300

1200

2 semestry
Zarządzanie oświatą 1200
1100
2 semestry

Inspektor BHP – ZDOBĄDŹ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ
Zapraszamy na dwusemestralne studia podyplomowe BHP w SZCZECINIE
Pierwsze zajęcia odbyły się 23-25 czerwca 2017 r. Kolejne już w październiku. Zostały ostatnie wolne miejsca.
Szczegóły tutaj

UWAGA– prowadzimy również studia podyplomowe w Bydgoszczy, Dębnie, Drawsku Pomorskim, Gorzowie Wielkopolskim, Gryfinie oraz w Zgorzelcu.

Studia podyplomowe ZA DARMO – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!!!
Zapisz się na studia podyplomowe a Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie sfinansuje Ci je w 100 %. Dodatkowo w trakcie realizacji programu studiów bezrobotnemu przysługiwać będzie stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
Szczegóły dotyczące dofinansowania tutaj. Wykorzystaj swój potencjał i poszerz swoje kwalifikacje nie wydając ani złotówki!

Kierunki