Dla nauczycieli

Ośrodek doskonalenia nauczycieli

Oferta dla nauczycieli

 

Lp. Tematyka szkoleń
Prowadzący Liczba godzin dydakty-cznych Termin Opłaty Program i zgłoszenie
1. Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej Mgr Magdalena Chojęta-Borowicz 4

25.04.2019 r.

godz. 16.00-19.30

120 zł Program

Zgłoszenie

2. Seminarium inspirujące Familylab „Dorosły jak latarnia morska” – o nowoczesnym przywództwie dorosłych w rodzinie i w szkole mgr Anna Mazek 3

27.04.2019 r.

godz. 10.30-12.45

80 zł Program

Zgłoszenie

3. Radzenie sobie z werbalną agresją uczniów Mgr Magdalena Chojęta-Borowicz 3

09.05.2019 r.

godz. 16.00-18.15

100 zł Program

Zgłoszenie

4. Wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) mgr Wioleta Pacewicz-Chabroń 5

17.04.2019 r.

godz. 16.00-20.15

100 zł Program

Zgłoszenie

 



Cykl spotkań seminaryjnych

„Wejrzyj w duszę dziecka.
Problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”



Cel ogólny: Przedstawienie i pogłębienie wiedzy na temat problemów psychicznych (geneza, różnicowanie, skutki, itp.) dzieci i młodzieży oraz sposobów interwencji.

Cena: 55 zł

Seminarium I

Tytuł: Nie chcą wiedzieć tego co wiedzą i widzieć tego co widzą

Termin: 13.05.2019r.

Godz.: 17.00-18.30

Cele:

 1. Analiza i ocena problemów dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 2. Analiza i ocena instytucji odpowiedzialnych za zdrowie psychiczne dzieci.
 3. Określenie zakresu koniecznych zmian świadomości i wiedzy nauczycieli i rodziców w zakresie kształtowania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Zgłoszenie

Seminarium II

Tytuł: Walka, ucieczka czy zamrożenie?

Termin: 20.05.2019r.

Godz.: 17.00-18.30

Cele: Wskazanie przyczyn, objawów i sposobów redukcji stresu

Zgłoszenie

Seminarium III

Tytuł: Psyche jako dusza władająca ciałem

Termin: 27.05.2019r.

Godz.: 17.00-18.30

Cele:

 1. Przedstawienie roli emocji w życiu człowieka
 2. Identyfikacja i opis zaburzeń psychicznych na tle emocjonalnym u dzieci
  i młodzieży
 3. Zapoznanie ze sposobami interwencji, leczenia i profilaktyki zaburzeń psychicznych na tle emocjonalnym

Zgłoszenie

Seminarium IV

Tytuł: Proszę Pani, mam traumę

Termin: 03.06.2019r.

Godz.: 17.00-18.30

Cele:

 1. Scharakteryzowanie pojęcia traumy, genezy i mechanizmów powstawania.
 2. Określenie przyczyn i skutków powstawania zdarzeń traumatycznych u dzieci i młodzieży oraz wskazanie sposobów ich zapobiegania i leczenia.

Zgłoszenie

Seminarium V

Tytuł: Nie radzę sobie!

Termin: 10.06.2019r.

Godz.: 17.00-18.30

Cele:

 1. Diagnoza destrukcyjnych zachowań dzieci i młodzieży (tj. samobójstwa, samookaleczenia, przemoc szkolna) oraz wskazanie sposobów ich redukcji i zapobiegania.

Zgłoszenie

Seminarium VI

Tytuł: W sieci uzależnień

Termin: 17.06.2019r.

Godz.: 18.00-19.30

Cele:

 1. Kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wagi negatywnych skutków korzystania z urządzeń, aplikacji i portali społecznościowych oraz sposobów redukcji ich negatywnego wpływu na dzieci i młodzieży.
 2. Określenie przyczyn i skutków uzależnień od substancji psychoaktywnych i wskazanie metod zapobiegania.

Zgłoszenie

Miejsce zajęć: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15.
Kontakt – telefon: 91 424-32-33, e-mail: odn@wshtwp.pl