Dla nauczycieli

Ośrodek doskonalenia nauczycieli

Oferta dla nauczycieli


Warsztaty dla nauczycieli w zakresie kształcenia informatycznego realizowane są w nawiązaniu do współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie z Kuratorium Oświaty w Szczecinie dotyczącej realizacji projektu pn. Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne i programy autorskie w szkołach.