Dla nauczycieli

Ośrodek doskonalenia nauczycieli

Oferta dla nauczycieli

Temat warsztatu Prowadzący Liczba godzin dydakty-cznych Termin Opłaty Program i zgłoszenie
1. Dziecięca matematyka mgr Ewa Zielińska 20 15.06.2018 r. (piątek), godz. 14.30-19.30 (6h)

16.06.2018 r. (sobota), 9.00-17.00 (9h)

17.06.2018 r. (niedziela), 9.00-13.00 (5h)

150 zł Program

Zgłoszenie

(w sobotę przerwa obiadowa – 13.00-13.30 – możliwość wykupienia obiadu w cenie 13 zł)
2. Nauka programowania w szkole ponadgimnazjalnej i na zajęciach pozalekcyjnych w klasach 7 – 8 szkoły podstawowej w korelacji z różnymi przedmiotami mgr Czesław Drozdowski 5 27.06.2018 r.

godz. 10.00-14.15

45 zł Program

Zgłoszenie

3. Interaktywność w edukacji wczesnoszkolnej dr Dorota Zbisławska 3 28.06.2018 r.

godz. 9.00-11.30

30 zł Program

Zgłoszenie

4. Nauka programowania w szkole podstawowej w korelacji z różnymi przedmiotami mgr Czesław Drozdowski 3 28.06.2018 r.

godz. 11.45-14.15

30 zł Program

Zgłoszenie

5. Mnemotechniki, arkana zapamiętywania w pracy z uczniem. Część I mgr Monika Schab 4 29.06.2018 r.

godz. 9.00-12.15

35 zł Program

Zgłoszenie

6. Mnemotechniki i mapy myśli, arkana zapamiętywania w pracy z uczniem. Część II mgr Monika Schab 2 29.06.2018 r.

godz. 12.30-14.00

20 zł Program

Zgłoszenie

 

Miejsce zajęć: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15.
*) Miejsce zajęć warsztatów nr 1: Przedszkole Publiczne w Przecławiu – Przecław 120
Kontakt – telefon: 91 424-32-33, e-mail: odn@wshtwp.pl


Warsztaty dla nauczycieli w zakresie kształcenia informatycznego realizowane są w nawiązaniu do współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie z Kuratorium Oświaty w Szczecinie dotyczącej realizacji projektu pn. Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne i programy autorskie w szkołach.