ODN – Kontakt

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 15
tel. 91 424 32 33
e-mail: odn@wshtwp.pl