Archiwum

III Festiwal Kół Zainteresowań szkół ponadgimnazjalnych pn. Moje pasje

25 kwietnia 2017 r.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
współorganizował festiwal, który miał na celu prezentację działalności kół zainteresowań; prezentację zainteresowań i pasji indywidualnych uczniów; propagowanie pozalekcyjnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież ponadgimnazjalną oraz wymianę doświadczeń między uczestnikami i nauczycielami prowadzącymi koła zainteresowań.

Warsztaty dla nauczycieli

24 kwietnia 2017 r.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
zorganizował warsztaty:

Praca z dzieckiem z FAS!
Prowadząca: mgr Ewa Redmer

Warsztaty dla nauczycieli w zakresie programowania

19 kwietnia 2017 r.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Szczecinie
zorganizował warsztaty w zakresie programowania.

Tematyka zrealizowanych zajęć nawiązywała do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej mającego na celu wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej.

Odbyły się następujące warsztaty:
Kodowanie jest proste! (5 godz.) – warsztat dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Prowadząca: dr Dorota Zbisławska.

Ferie 2017 r.
Warsztaty dla nauczycieli oraz uczniów w zakresie programowania

20-25 lutego 2017 r.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Szczecinie
zorganizował warsztaty w zakresie programowania.

Tematyka zrealizowanych zajęć nawiązywała do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej mającego na celu wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej.

Odbyły się następujące warsztaty:

Dla nauczycieli:
Koduj z nami skreczomaniakami!
(10 godz.) – warsztat dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Prowadząca: dr Dorota Zbisławska.

Dla uczniów:
Mali Skreczomaniacy – MS
(4 godz.) – warsztat dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Prowadząca: dr Dorota Zbisławska.

Programowanie wizualne dla każdego – zapoznanie z programem SCRATCH (10 godz.) – warsztat dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Prowadzący: mgr inż. Błażej Gruszczyński.

Ferie z algorytmami (20 godz.) – warsztat dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzący: mgr Czesław Drozdowski.


Dla nauczycieli


 

Granty
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 2016

Październik – listopad 2016 r.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
zrealizował
Granty Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 2016

w ramach których odbyły się:

1. Konferencja pn. Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole.

2. Warsztaty:

– Wykorzystanie metod coachingowych w motywowaniu uczniów do nauki i wspieranie rozwoju ich kompetencji,
– Biblioterapia – jak zachęcić uczniów do czytania książek?
– Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin przy wykorzystaniu
metod oraz narzędzi wywodzących się z informatyki – od cyfrowego konsumenta do
cyfrowego twórcy,
– Myślenie komputacyjne w nauczaniu przedmiotowym.

Oferta skierowana była do dyrektorów, nauczycieli oraz pedagogów z powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, m. Szczecin, m. Świnoujście.
Udział w szkoleniach był bezpłatny.

Zapraszamy do fotorelacji

 


 

Seminarium metodyczne pn. „Matematyczne
inspiracje”

3 listopada 2016 r.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w
Szczecinie zorganizował

Seminarium
metodyczne pn. „Matematyczne inspiracje”,

podczas którego wygłosiła wykład oraz przeprowadziła warsztat dla nauczycieli edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej Pani Profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. Podczas seminarium warsztaty zrealizowali także
Pani dr hab. Małgorzata Makiewicz (klasy 4-6 szkoły podstawowej) oraz Pan mgr Michał Szuman (gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna).

Tematyka seminarium obejmowała zagadnienia ważne z punktu widzenia nauczyciela realizującego edukację matematyczną.

Zapraszamy do fotorelacji

 


 

Konferencja pn. „Nie tylko Tydzień Kodowania
– miejsce programowania w edukacji”

19 października 2016 r.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w
Szczecinie oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie
w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania
zorganizował bezpłatną
konferencję
pn. „Nie tylko Tydzień Kodowania – miejsce programowania w edukacji”

Przedsięwzięcie skierowane było do nauczycieli województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych tematyką programowania w szkole, uczących na wszystkich etapach edukacyjnych. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów, których tematyka obejmowała zagadnienia ważne z punktu widzenia planowania i realizowania zadań związanych z nauczaniem kodowania oraz programowania w szkole. Ważnym punktem konferencji były warsztaty prowadzone przez praktyków.

Zapraszamy do fotorelacji