Odbiór dyplomów ukończenia studiów

Odbiór dyplomów ukończenia studiów wyższych

Dyplomy ukończenia studiów, a także odpisy dyplomów w języku obcym odbiera się osobiście wyłącznie w Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino 15.

W wyjątkowych przypadkach dyplom może być wydany osobie drugiej na podstawie upoważnienia wystawionego przez właściciela dyplomu potwierdzonego notarialnie lub przez uczelnię (druk upoważnienia absolwent musi wypełnić z wyprzedzeniem w Centrum Obsługi Studenta!)

Dokumenty niezbędne do złożenia przy odbiorze dyplomu to:
1) rozliczona karta obiegowa,
2) legitymacja studencka (nie dotyczy absolwentów studiów I stopnia).

Istnieje możliwość złożenia wniosku o odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym – do wyboru angielskim lub niemieckim.
Wniosek o wystawienie odpisu należy złożyć najpóźniej miesiąc po obronie.
Do wniosku należy dołączyć:
jedno zdjęcie dyplomowe (takie samo jak do dyplomu w języku polskim)
dowód opłaty za wystawienie odpisu w wysokości 40 zł dokonanej na konto uczelni:
Bank: Pekao S.A. IV O. Szczecin
53 1240 3930 1111 0000 4229 0746

Wniosek o odpis