Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowo przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa. Studia na tym kierunku są nastawione na wykształcenie specjalisty w zakresie rozwiązywania kluczowych problemów związanych z obronnością i bezpieczeństwem narodowym. Student nabywa wiedzę z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności oraz umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia i kryzysu.

Ogólne cele kształcenia na kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe zakładają m.in.:

 • Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu m.in. podstaw bezpieczeństwa i obronności państwa, wiedzy o wojsku i Siłach Zbrojnych RP oraz zasad ich funkcjonowania, zagadnień związanych z szeroko rozumianymi zagrożeniami współczesnego świata,
 • Kształtowanie praktycznych umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych,
 • Nabycie przez studentów kompetencji do samokształcenia, dostrzegania i formułowania problemów moralnych oraz dylematów etycznych, dostrzegania problemów i proponowanie niestandardowych rozwiązań.

Program studiów jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy min. w policji, wojsku, straży granicznej, żandarmerii wojskowej.

Wśród prowadzonych przedmiotów są m.in. takie, jak:

 • Psychologia stresu w służbach mundurowych
 • Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego
 • Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych
 • Wiedza o wojsku i obronności RP
 • Problemy bezpieczeństwa wybranych regionów świata
 • Taktyka współczesnego pola walki
 • Obrona cywilna ludności
 • Podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego
 • Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa
 • Sporty strzeleckie