Wydział Nauk Stosowanych

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych – dr Anna Oleszak
Dyrektor ds. dydaktycznych – mgr Agnieszka Żwierełło
Kierownik biura dziekana – Barbara Pick

Na Wydziale Nauk Stosowanych prowadzone są następujące kierunki studiów:

  • KRYMINOLOGIA (I i II stopnia),
  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (studia inżynierskie I stopnia)
  • PSYCHOLOGIA (5 letnie jednolite studia magisterskie)
  • ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

ZAKŁAD KRYMINOLOGII
Kierownik Zakładu Kryminologii:
dr Sebastian Kaniewski

email: skaniewski@wshtwp.pl
ul. Monte Cassino 15, pok. 7
tel. 91 424 32 00

Konsultacje i przyjmowanie interesantów:
Środa, 16:00 – 17:30