Kadra

O nas

Władze uczelni

JM Rektor – dr hab. Waldemar Urbanik prof. WSH TWP
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, pok. 16
tel. 91 424 32 11
e-mail: rektor@wshtwp.pl

Prorektor – dr Cezary Hendryk
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, pok. 15
tel. 91 424 32 42
e-mail: prorektor@wshtwp.pl

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr Grażyna Leśniewska
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, pok. 18
tel. 91 424 32 14
e-mail: dziekan@wshtwp.pl

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych – dr Anna Oleszak
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, pok. 18
tel. 91 424 32 14
e-mail: dziekan-wnst@wshtwp.pl

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Koninie – mgr Krzysztof Kupiński
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Zagórowska 3a
62-500 Konin
tel. 63 249 15 15
e-mail: kk@wshtwp.pl

Dziekan Filii w Zgorzelcu – dr Mirosław Sadowki
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Czachowskiego 5/1
59-900 Zgorzelec
tel. 75 77 52 553
e-mail: msadowski@wshtwp.pl

Kanclerz – mgr Joanna Golczyk
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Potulicka 16
tel. 91 44 80 021
e-mail: agolczyk@twp.szczecin.pl

Konsultacje funkcyjne władz uczelni

JM Rektor- dr hab. Waldemar Urbanik prof. WSH TWP
ul. Monte Cassino 15, pok. 16
tel. 91 424 32 11
Konsultacje i przyjmowanie interesantów:
Piątek, 13:00 – 14:00
Na spotkanie z JM Rektorem należy umówić się telefonicznie

Prorektor – dr Cezary Hendryk
ul. Monte Cassino 15, pok. 15
tel. 91 424 32 14
Przyjmowanie interesantów oraz spotkania z kadrą:
piątek 12.00 – 13.00
Spotkania ze studentami:
piątek 13.00 – 14.00
Na spotkanie z Prorektorem należy umówić się telefonicznie

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr Grażyna Leśniewska
ul. Monte Cassino 15, pok. 18
tel. 91 424 32 14
Przyjmowanie interesantów oraz spotkania z kadrą:
wtorek 10.00 – 11.00
Spotkania ze studentami:
wtorek 11.00 – 12.00
Na spotkanie z Panią Dziekan należy umówić się telefonicznie

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych – dr Anna Oleszak
ul. Monte Cassino 15, pok. 18
tel. 91 424 32 14
Przyjmowanie interesantów oraz spotkania z kadrą:
czwartek 10.00 – 11.00
Spotkania ze studentami:
czwartek 11.00 – 12.00
Na spotkanie z Panią Dziekan należy umówić się telefonicznie

Kadra uczelni

Wyjątkowa i profesjonalna kadra naukowa WSH TWP składa się z wybitnych pracowników naukowych, specjalistów i praktyków znanych i renomowanych ośrodków akademickich (m.in. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Papieskiego Uniwersytetu w Rzymie).
Grono wykładowców naszej uczelni wspierają wybitni praktycy, eksperci i specjaliści życia gospodarczego i społecznego. Z uczelnią współpracuje około 200 nauczycieli akademickich (profesorów, doktorów, asystentów, informatyków, lektorów), którzy w miłej i sympatycznej atmosferze wprowadzają młodzież akademicką w obszary reprezentowanej przez siebie wiedzy.

Wydział Nauk Społecznych WSH TWP

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr Grażyna Leśniewska
Dyrektor ds. dydaktycznych – mgr Agnieszka Żwierełło
Kierownik Biura Dziekana – Barbara Pick

Na Wydziale Nauk Społecznych prowadzone są następujące kierunki studiów:

  • PEDAGOGIKA (studia I i I stopnia)
  • PRACA SOCJALNA (studia II stopnia)
  • PSYCHOLOGIA (5 letnie jednolite studia magisterskie)
  • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (jednolite 5 letnie studia magisterskie)
Wydział Nauk Stosowanych WSH TWP

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych – dr Anna Oleszak
Dyrektor ds. dydaktycznych – mgr Agnieszka Żwierełło
Kierownik Biura Dziekana – Barbara Pick

Na Wydziale Nauk Stosowanych prowadzone są następujące kierunki studiów:
KRYMINOLOGIA (studia I i II stopnia),
ZARZĄDZANIE (studia I stopnia),
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (studia inżynierskie I stopnia)
PRAWO (jednolite 5 letnie studia magisterskie)
OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE(studia I stopnia)

Akty wewnętrzne uczelni

Uchwała nr 12/2015 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Kryminologia (II st.)

Uchwała nr 11/2016 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku BHP

Uchwała nr 15/2016 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Kryminologia

Uchwała nr 2/2017 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Psychologia

Uchwała nr 5/2017 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Praca socjalna

Uchwała nr 15/2017 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Kryminologia WZ w Zgorzelcu

Uchwała nr 26/2017 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kieruku Prawo

Uchwała nr 28/2017 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika (I i II st.)

Uchwała nr 4/2018 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia Pedagogika specjalna – WNS

Uchwała nr 9/2018 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie (I st.)

Uchwała nr 19/2018 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna (I st.) – WZ Konin

Uchwała nr 20/2018 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna (I st.) WZ Zgorzelec