Kadra

O nas

Władze uczelni

JM Rektor – dr Waldemar Urbanik
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, pok. 16
tel. 91 424 32 11
e-mail: rektor@wshtwp.pl

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr Cezary Hendryk
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, pok. 15
tel. 91 424 32 14
e-mail: dziekan@wshtwp.pl

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych – dr Barbara Popiel
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, pok. 18
tel. 91 424 32 14
e-mail: dziekan-wnst@wshtwp.pl

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Koninie – mgr Krzysztof Kupiński
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Zagórowska 3a
62-500 Konin
tel. 63 249 15 15
e-mail: kk@wshtwp.pl

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Zgorzelcu – mgr Aneta Szostak-Sulewska
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Czachowskiego 5/1
59-900 Zgorzelec
tel. 75 77 52 553
e-mail: aszostak@wshtwp.pl

Kanclerz – mgr Joanna Golczyk
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Potulicka 16
tel. 91 44 80 021
e-mail: agolczyk@twp.szczecin.pl

Konsultacje funkcyjne władz uczelni

JM Rektor- dr Waldemar Urbanik
ul. Monte Cassino 15, pok. 16
tel. 91 424 32 11
Konsultacje i przyjmowanie interesantów:
Piątek, 13:00 – 14:00
Na spotkanie z JM Rektorem należy umówić się telefonicznie

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Dyrektor Instytutu Pedagogiki – dr Cezary Hendryk
ul. Monte Cassino 15, pok. 15
tel. 91 424 32 14
Przyjmowanie interesantów oraz spotkania z kadrą:
Czwartek, 12:00 – 14:00
Spotkania ze studentami:
Piątek, 12:00 – 14:00
Na spotkanie z Dziekanem należy umówić się telefonicznie

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych – dr Barbara Popiel
ul. Monte Cassino 15, pok. 18
tel. 91 424 32 14
Przyjmowanie interesantów oraz spotkania z kadrą:
Poniedziałek, 10:00 – 12:00
Na spotkanie z Panią Dziekan należy umówić się telefonicznie

Kadra uczelni

Wyjątkowa i profesjonalna kadra naukowa WSH TWP składa się z wybitnych pracowników naukowych, specjalistów i praktyków znanych i renomowanych ośrodków akademickich (m.in. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego).
Grono wykładowców naszej uczelni wspierają wybitni praktycy, eksperci i specjaliści życia gospodarczego i społecznego. Z uczelnią współpracuje około 200 nauczycieli akademickich (profesorów, doktorów, asystentów, informatyków, lektorów), którzy w miłej i sympatycznej atmosferze wprowadzają młodzież akademicką w obszary reprezentowanej przez siebie wiedzy.

Wydział Nauk Społecznych WSH TWP

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr Cezary Hendryk
Dyrektor ds. dydaktycznych – mgr Agnieszka Żwierełło
Kierownik Biura Dziekana – Barbara Pick

W obrębie wydziału Nauk Społecznych funkcjonuje Instytut Pedagogiki.
Dyrektor Instytutu Pedagogiki – dr Cezary Hendryk

Na Wydziale Nauk Społecznych prowadzone są następujące kierunki studiów:

  • PEDAGOGIKA (studia I i I stopnia)
  • PRACA SOCJALNA (studia II stopnia)
  • PRAWO (jednolite 5 letnie studia magisterskie)
  • PEDAGOGIKA SPECJALNA (w organizacji)

INSTYTUT PEDAGOGIKI

Dyrektor – dr Cezary Hendryk
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, pok. 15
Na spotkanie należy umówić się telefonicznie, pod nr tel. 91 424 32 14

Zakład Pedagogiki Pracy
Kierownik – dr Anna Oleszak

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Potulicka 16
Poniedziałek, godz. 10.00 – 11.30, tel. nr 91 44 80 021

Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej
Kierownik – dr Alina Tomaszewska

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, pok. 48
Czwartek, godz. 10.00 – 11.30

Zakład Dydaktyki i Wczesnej Edukacji
Kierownik – dr Jolanta Wróbel

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, pok. 48
Czwartek, godz. 12.00 – 15.00

Wydział Nauk Stosowanych WSH TWP

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych – dr Barbara Popiel
Dyrektor ds. dydaktycznych – mgr Agnieszka Żwierełło
Kierownik Biura Dziekana – Barbara Pick

Na Wydziale Nauk Stosowanych prowadzone są następujące kierunki studiów:
KRYMINOLOGIA (I i II stopnia),
ZARZĄDZANIE KRYZYSEM INDYWIDUALNYM (studia I stopnia),
LINGWISTYKA STOSOWANA (studia I stopnia)
ADMINISTRACJA (studia I stopnia),
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (studia inżynierskie I stopnia)
PSYCHOLOGIA (5 letnie jednolite studia magisterskie)

ZAKŁAD KRYMINOLOGII


Kierownik Zakładu Kryminologii
dr Sebastian Kaniewski

skaniewski@wshtwp.pl
ul. Monte Cassino 15, pok. 7
tel. 91 424 32 00
Konsultacje i przyjmowanie interesantów:
Środa, 16:00 – 17:30